Softverski programi Awning composer za sklopive i fiksne tende te Corradi project za Pergotende

Softverski programi Awning composer za sklopive i fiksne tende te Corradi project za Pergotende


Softverski programi pomažu nam za simulaciju budućih tendi na Vašem objektu (Awning composer), kao i za izradu projektne dokumentacije i predračuna za Pergotende ( Corradi project ).Ovi programi već niz godina služe nam pri simulaciji i izračunu tendi , no međutim treba naglasiti da su oni besplatni u onom trenutku kada se tende dogovore i naruče , a u slučaju da tende nisu naručene ova usluga se dodatno naplaćuje po važećem cjeniku.